fbpx Muzeum Řemesel | Zakladatel muzea | expozice řemesel Přejít k hlavnímu obsahu
Načítání...

"Často se mě návštěvníci Společenského centra ptají, jak jsem na nápad zřídit muzeum přišel a odkud všechny exponáty pocházejí, případně jak dlouho jsem je sháněl"

Pavel Tacl

Záměr vytvořit expozici starých tradičních řemesel vznikl na podzim v roce 1996, když jsem poprvé vstoupil do prázdných pater barokní sýpky v Novém dvoře. Staleté mohutné trámoví a fošnové podlahy v podvečerním šeru nabízely zdánlivě veliké plochy k využití. Myslím, že prostor sám si tehdy řekl, o čem by chtěl v dalších letech vyprávět. Vybavily se mi vzpomínky na interiér mlýnu ze školních výletů do "Babiččina údolí" v Ratibořicích. Napadlo mě umístit v podobném interiéru více řemesel, než jen mlynáře. V té chvíli jsem netušil, v jakém rozsahu se mě a mým spolupracovníkům podaří muzeum vytvořit.

Exponáty pocházejí převážně z oblasti Orlických hor. Sháněl jsem je pomocí svých znalostí regionu a hledal jsem v inzerátech. Expozice jednotlivých řemesel jsem si rozkreslil do plánů tehdejších dvou pater sýpky. Vlastní instalace strojů pak byla provedena za 6 týdnů (!). Více času jsme tehdy neměli. Muzeum bylo otevřeno 18. května 2000, o dva roky později bylo ještě rozšířeno o třetí patro.

Pozitivní hodnocení záměru zachování odkazu našich předků naprostou většinou návštěvníků našeho muzea mě zavazuje k dalšímu zlepšení služeb, a na základě jejich návrhů i k dalšímu rozšíření expozic a vytvoření více možností pro trávení času turistů v areálu Nového dvora.

V dubnu 2007 byla tak plocha muzea rozšířena o mechanické dílny v přízemí sousední budovy. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2009 a 2010, kdy byla otevřena kočárovna a manufaktura pro děti. Ani nyní nejsou všechny plány uskutečněny.

Od roku 2009 pořádáme v červenci velkou "ŘEMESLNICKOU SOBOTU", na které se sejdou zajímaví řemeslníci z celé republiky. Děkuji všem, kteří mi jakkoliv pomohli tento záměr uskutečnit. Děkuji všem návštěvníkům muzea za jejich názory, rady a pomoc. Děkuji také těm, kteří nabídli nebo pomohli sehnat, někdy i velmi ojedinělé stroje a zařízení, které tak zhodnotily celou sbírku muzea. O stroje, které v expozicích dosud nejsou, máme zájem stále. Mám velkou radost z vysokého ocenění Muzea řemesel v soutěži turistických cílů "Ceny Kudy z nudy" pořádanou agenturou CzechTourism. Velmi bych si přál, aby návštěvníci nelitovali vstupného, které musí sloužit k úhradě všech souvisejících nákladů. Věřím, že Vás návštěva Muzea řemesel nezklame a obohatí Vaše vědomosti.

Pavel Tacl